OLGA PYTEL-ZAJĄC

Mgr inż. Olga Pytel-Zając specjalista ds. żywienia człowieka-promocji zdrowia.

Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Żywienia Człowieka-Promocji Zdrowia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Obecnie – doktorantka w dyscyplinie naukowej Technologia Żywności i Żywienia (ZUT).

REDUKCJA MASY CIAŁA

PROFILAKTYKA CHORÓB

EDUKACJA ŻYWIENIOWA

POPRAWA SAMOPOCZUCIA