Etap 1

Na pierwszą wizytę należy przygotować:
• dzienniczek spożycia (do pobrania tutaj)
• aktualne wyniki badań (wykonane rano, na czczo):
– morfologia krwi,
– poziom glukozy,
– lipidogram: cholesterol całkowity + frakcje HDL i LDL, TRG (triglicerydy)
Dla najbardziej wiarygodnych wyników pomiarów – na wizytę przyjdź 3 godziny po lekkim posiłku.

Etap 2
polega na zebraniu wywiadu żywieniowego i o stanie zdrowia pacjenta oraz dokonaniu pomiarów antropometrycznych. Pierwsza wizyta pozwala ustalić źródła problemu i określić plan działania. Pacjent otrzyma pierwsze zalecenia z dokładnym ich omówieniem oraz materiały pomocne w ich realizowaniu
Etap 3
polegają na dokonaniu pomiarów antropometrycznych oraz ich analizie, ocenie wykonania otrzymanych zaleceń, analizie spostrzeżeń z wprowadzonych zmian oraz udzieleniu kolejnych zaleceń w połączeniu z edukacją żywieniową (z dołączonymi materiałami pomocniczymi). Jest to etap na którym pacjent systematycznie realizuje otrzymane zalecenia i uczy się prawidłowych zachowań żywieniowych, tak aby po zakończonym planie żywieniowym potrafił radzić sobie sam z dobieraniem i zamiennym stosowaniem produktów żywnościowych oraz stosowaniem odpowiednich technik kulinarnych
Etap 4
Na tym etapie pacjent posiada już obszerną wiedzę oraz ma utrwalone prawidłowe nawyki żywieniowe. Wizyty kontrolne polegają na dokonaniu pomiarów antropometrycznych oraz ich analizie i ewentualnym korygowaniu pojawiających się błędów żywieniowych na podstawie sporządzanych dzienniczków żywieniowych.

UWAGA

Pacjent sam decyduje o tym czy chce stosować indywidualnie dopasowany jadłospis, a na wizytach kontrolnych otrzymywać wynikające z niego zalecenia z dokładnym ich omówieniem oraz instrukcją stosowania produktów zamiennych.

Pacjent ma jednak możliwość realizacji indywidualnego planu żywieniowego bez stosowania przygotowanego jadłospisu, systematycznie wprowadzając otrzymane zalecenia pozwalające modyfikować dotychczasowe nawyki żywieniowe.

Podziel się